top of page

WERKWIJZE

Psychodynamische therapie (eclectische therapie) combineert verschillende therapievormen en technieken, waarbij zowel het bewuste als het onbewuste in gang wordt gezet.

 

Vormen die worden toegepast zijn onderandere:

Hypnotherapie

Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een lichte vorm van hypnose (lichte meditatieve ontspanning) om in contact te komen met het onbewuste. Tevens behoudt je de controle en blijf jij je volledig bewust van wat er gebeurt. Bij psychische problemen speelt zich meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau. Via het onbewuste kunnen vele lichte psychische- en psychosomatische problemen behandeld worden.

 

Regressietherapie

Alles wat we ooit hebben meegemaakt ligt ergens in ons onbewuste opgeslagen. Met behulp van regressietechnieken is het mogelijk om terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken. Bijvoorbeeld momenten waarop je een belangrijke keuze of beslissing hebt gemaakt of genomen. Juist die momenten hebben een enorme doorwerking in het heden. Vaak belemmeren ze ons in het maken van nieuwe keuzes.

Innerlijk kindwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat we geen contact meer hebben met bijvoorbeeld onze spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het “gewonde kinddeel”, te ontdekken en te verwerken.

 

Bio-Energetica

Psychische spanningen kunnen zich in ons lichaam door spierspanning vastzetten. Bijvoorbeeld bij langdurige stress zetten spanningen zich vast in nek, schouders en/of onderrug.
Bio-Energetica leert je voelend aanwezig te zijn in je lichaam. Door aandacht te geven aan wat het lichaam te zeggen heeft, kunnen we weer een diepgaande verbinding maken met onze innerlijke behoeften, conflicten, verwarring en gevoelens die niet openlijk worden geuit of zelfs onderkend en die daarom een uitweg zoeken via het lichaam.

 

Systemisch werken

Thema’s waar wij als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin wij zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Sommige patronen of ladingen worden van generatie op generatie doorgegeven.
Deze overgenomen patronen of ladingen kunnen psychische en/of lichamelijke problemen veroorzaken. Systemisch werken legt de verbinding met het groter geheel (de generatielijn) met als doel de cliënt inzicht te geven in de overgenomen patronen of ladingen om vervolgens zijn eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid te kunnen nemen.

 

The work (Byron Katie) / RET

Gedachtes en patronen onderzoeken, ervaren wat de gedachtes met je doen. Je kan een gedachten niet loslaten, je kan ze wel onderzoeken. Dan laten de gedachten jou los. 

NLP

NLP helpt om jezelf algemeen en in positieve zin te ontwikkelen. NLP gebruikt kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust verandering in herinneringen, emotie en gedrag te bewerkstelligen.
Volgens NLP worden je reacties niet zozeer bepaald door de wereld om je heen, als wel door het model of plattegrond welke je zelf van die wereld hebt gemaakt. Hierbij wordt gelet op hoe je jouw interpretatie van de werkelijkheid uitdrukt in taal en non-verbaal gedrag.

 

EMDR

EMDR haalt de emotionele lading van het trauma af en zorgt er voor dat je spanningsvrij terug kunt kijken naar de traumatische ervaring. Het is een vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (meestal het met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut). Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd.

 

Voice Dialogue/ Delenwerk

Bij Voice Dialogue wordt gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen. Als kind zijn wij puur, onbevangen en volledig authentiek. Beïnvloedt door opvoeding en ervaringen in ons verdere leven, ontwikkelen wij persoonlijkheidsdelen welke ons in bepaalde situaties en interacties met anderen, op een bepaalde manier doen handelen.
Vaak zijn wij ons niet eens bewust van deze verschillende delen. Met Voice Dialogue zul je je verplaatsen in je eigen persoonlijkheidsdelen, waardoor je bewust zult worden van je handelingen en denkwijzen. 

Transformationeel ademen

Door anders te gaan ademen, kan je vastgezette patronen loslaten uit je lichaam. Hierdoor ontstaat er weer ruimte en vrijheid in het lichaam en kan je weer vrij zijn, waar het je eerder verkrampte.

HOE DAN...

Hoe hoor, leef en zie ik mijn eigen waarheid?

De meeste angsten en blokkades die we hebben in ons leven, daar weten we al een antwoord op in onszelf, maar we zijn bang om het toe te geven, want als we de antwoorden al hebben, dan betekent dat we iets moeten veranderen aan onszelf. Dat kan heel overweldigend zijn.

Je kan dit overkomen door wat wij conscious capital noemen:

je bewustzijnskapitaal, ook wel leven in bewust-zijn.

Hoe werkt dat?

Je kan wel de inzichten hebben, maar dan alsnog getriggerd worden door die specifieke situaties. Je wordt dan overvallen door emoties als angst, spanning of boosheid. Dit voel je weer in je lichaam door bijvoorbeeld buikpijn, druk op je borst of spanning in je schouders. 

Dit gebeurt niet omdat je stom of lui bent, er is namelijk werkelijk niks mis met je.

Het gebeurt omdat het in je onderbewuste zit. Het is je programmering.

​Wat is daarvoor nodig?

Als het leven alleen intellectueel wordt geleefd, vol spullen en status, ervaar je een kortdurend geluksgevoel. Dit is vaak om triggers te dempen. Als iets niet goed of onrustig voelt, dan weet je dat het niet aansluit bij je eigen waarheid. Dit herken je bijvoorbeeld tijdens keuzes maken, grenzen stellen, behoeftes vervullen, oppervlakkigheid ervaren of de juiste mensen om je heen hebben. Dat zijn prachtige indicaties om je eigen pad te gaan bewandelen.

 

Het is nodig om direct in je onderbewuste te stappen, om blokkades te verwerken en redenen op te heffen waardoor je niet de stap zet om gelukkig te zijn, je doelen te bereiken, meer vriendschappen te hebben.

Pas als je iets verwerkt op inzicht-, op emotie- en op lichaams- niveau kan je het loslaten en laat het jou los. 

Wat levert het op? 

Je ervaart blijvende innerlijke rust, vrede, vrijheid, vertrouwen in jezelf en vreugde, ongeacht de uiterlijke omstandigheden. Je hoeft niet langer onrust/triggers ‘weg te mediteren’, routines te hebben om je leven te managen, krampachtig de controle houden, cursussen te volgen en informatie te verzamelen. 

 

Je komt in het hier en nu terecht. 

 

Je gaat je leven leiden zoals het bedoeld is, zonder dat angst leidend is. Zo geef je je leven vorm zoals jij werkelijk bent en niet wat er verwacht wordt. Je wordt de Rockstar van je eigen leven en mensen zullen merken dat je shinet. Wat ook weer de mensen om je heen inspireert om hun bevrijde zelf te zijn. Je wordt een inspiratie.

Je boekt resultaten vanaf het moment dat je ermee begint!

Eclectic Mindset deelt opgedane kennis, ervaringen en handvatten om verschillende thema’s te doorleven in je leven. Investeer in jezelf met Conscious Capital Workshops, Conscious Capital trajecten en Conscious Capital VIP-coaching. 

contact

 

Eclectic Mindset is gevestigd op de Herengracht 503, te Amsterdam.

Wil je meer weten over onze diensten of heb je vragen? Weet je welk traject je wilt of wil je een koffie drinken? 

Vul gerust het contact formulier in of stuur een mailtje. We komen zo spoedig mogelijk bij je terug.

Tel: 0618268999  |  Email: info@eclecticmindset.com

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page