top of page

Relatie therapie


Wanneer relatie therapie?

Iedere relatie heeft wel eens hobbels of een mindere fase. Er kan van alles gebeuren in het leven, waardoor we meer uit balans zijn dan normaal, dat kan ook effect hebben op de relatie. Het hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, wanneer het tijdelijk is en je elkaar weer kan terug vinden.

Wanneer het echter langer aanhoud en je meer ruzie hebt en/of elkaar niet meer kunt horen en begrijpen, dan kan dit ook problemen geven in andere gebieden in je leven. Het kan je bezig houden en allerlei (oude) emoties boven halen. Dit kan angst, verdriet, somberheid, frustratie en gevoelens van twijfels over jezelf en de ander met zich meebrengen.

Je twijfelt of je de relatie wilt verbreken of niet. Misschien heb je gevoelens voor een ander gekregen, kijk je buiten je relatie of is je partner vreemd gegaan.

Er is steeds meer ruzie over kleine en grote onderwerpen, je hebt het gevoel dat je elkaar niet meer kunt bereiken of ieder een eigen leven leid. Waar het op neer komt is dat jullie steeds in de zelfde loep terecht komen, door iedere keer op dezelfde negatieve manier op elkaar te reageren. Het tast een basaal gevoel van verbondenheid en veiligheid aan. Je bent de grip kwijt en gaat van kwaad tot erger.

De ander is de sleutel tot onszelf.

Wanneer we ons geraakt voelen, dan is er letterlijk geen ruimte om de ander nog te volgen of te begrijpen.

Om even een voorbeeld te geven, wanneer je heel hard je teen stoot, dan doet dat zo'n pijn, dat op dat moment alles in jou zich daar op zal focussen om hier iets mee te doen. Je hele aandacht keert zich op dat moment naar binnen. Het is pure overleving. Dan ben je niet meer in staat om ook aandacht voor je omgeving te hebben, of de bloemen er wel of niet mooi bij staan.

Als de pijn weer weg ebt, dan ebt ook de focus naar binnen toe weg en ontstaat er weer ruimte om de omgeving waar te nemen.

Dit werkt het zelfde voor emotionele pijn. Als we ons veilig en verbonden voelen, kunnen we elkaar zien en horen, ofwel de omgeving goed waarnemen. In de eerste fase van je relatie, nemen we alle fijne stofjes je mee, je zit in de bubbel en alles is goed. Op het moment dat we de eerste ruzie(s) hebben en ons geraakt voelen door iets wat onze partner wel of juist niet doet, dan gaan we naar binnen uit overleving. Het kan dan heel lastig zijn om wat de ander doet niet persoonlijk te nemen. Om de aandacht te hebben voor de ander als een heel eigen persoon, met een eigen perceptie, gevoelens, agenda en emoties.

De sleutel is dat waar onze partner ons in raakt en het we persoonlijk nemen, we zelf emotioneel 'verwond' zijn. Dus hoe sterker onze partner ons raakt, hoe duidelijker het is waar onze eigen pijn ligt. Zo spiegelen/projecteren op elkaar. Het cadeau hierin is dat we nu weten waar we iets te doen hebben. De relatie die we met onze omgeving hebben is een directe spiegel van de relatie die we met onszelf hebben. Wat je lief hebt in jezelf, heb je ook lief in de ander. Wat je afkeurt in jezelf, zal je ook afkeuren in de ander.

Waar we geraakt worden in onze relatie heeft direct te maken met onze hechting van vroeger en/of emotionele events uit het (recente) verleden. We reageren alsof de actie of reactie van onze partner een gevaar is. Wat vanuit de perceptie van 1, 2 of 3 jarige ook als gevaar bestond. Ons onderbewuste ofwel ons emotioneel-bewustzijn neemt het hier over.

Relatie therapie is eigenlijk een groot cadeau aan jezelf. Waarin we geraakt worden in onze relatie, worden we ook in geraakt bij andere mensen. Alleen omdat je partner zo dichtbij staat is het voelbaarder en hangt er gevoelsmatig meer van af. Ik zie veel mensen snel van partner wisselen en dit is jammer. Omdat de problemen met je partner vaak niet de kern van je probleem zijn, maar is slechts een symptoom is, zal je bij de volgende partner veel van dezelfde pijnpunten terug vinden.

You can run, but you can't hide. Je neemt jezelf overal mee;)

Mijn visie is, als je het oplost met je huidige partner en je voorbij je eigen emotionele triggers en pijn gaat, dan werk je direct aan de kern. Dat kan leiden tot een conclusie dat je niet toch niet bij elkaar past en in liefde uit elkaar kan gaan of dat de partner van je dromen al voor je staat. In beide gevallen ben je verrijkt op een dieper niveau. Als je aan je eigen emotionele triggers werkt ben je vrij en dat heeft effect op alles wat je om je heen waarneemt en in alle relaties in je leven.

De meeste relaties zijn co-depenent. We maken onbewust een soort van deal/ruil. Als jij mijn pijn bedekt, dan bedek ik dat voor jou. Sommige relaties zijn heel goed geworden in elkaars verwondingen bedekken dat ze een heel leven bij elkaar kunnen blijven, zonder te groeien. Zodra een van de twee geen zin meer heeft om het voor de ander te dragen, liggen onze verwondingen bloot. In relatie therapie ga je verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je eigen pijn. Je gaat door de vertaalslag horen wat je partner werkelijk zegt.

Je leert ook dat de emoties van de ander niets met jou te maken hebben. Dat scheelt een hoop gedoe en maakt het leven een stuk lichter. Zo kun je een samenwerking creëren waarbij je een ruimte schept waarbinnen je elkaar gaat steunen in het doorleven en groeien van onze eigen pijnpunten. Je wilt samen kunnen ontwikkelen.

Stay Up-To-Date with New Posts

Search By Tags

bottom of page