top of page

OVER

Eclectic Mindset,

 

staat voor een houding of een manier van denken waarbij je het beste uit verschillende stromingen haalt. Zo kun je zijn wie je bent, vrij zijn en leid je een leven dat bij jou past. De Eclectic manier van leven is met tegenstellingen en een no-bullshit approach op niveau. Het gaat voorbij hokjes denken en over openstaan voor alles wat jou tot een uniek persoon maakt. Een wereld waarin we verenigd zijn in onze verschillen. 

Eclectic Mindset is een samenvoeging van twee woorden.

 

Ec·lec·tic (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

1) Term, toegepast op kunstwerken, in het bijzonder op negentiende- en twintigste-eeuwse bouwkunst, waarbij elementen van twee of meer historische stijlen gecombineerd worde...

2) 1) Het beste kiezend 2) Het beste uitkiezend 3) Selectief

3) verwijst meestal naar een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van 4) verschillende methoden

4) [Nederlands] verschillende stijlen door elkaar, gelaagd

 

Volgens Van Dale: "het streven om verschillende denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven te versmelten tot iets nieuws, het beste uitkiezend. "

 

Mind·set (zelfstandig naamwoord)

1) Geesteshouding 

2) manier van denken en oordelen; houding tegenover bepaalde 

3) een gewoonte of karakteristieke houding die bepaalt hoe je situaties interpreteert en daarop reageert    

Jasmijn Davine Labadie,

founder eclectic mindset 

Een therapeut met een artistieke blik op de wereld.

 

Met een open mind haal ik mijn inspiratie overal vandaan, wat mijn visie over het leven bepaalt. Er zijn overal schatten te vinden. Ik stel mezelf en het leven graag kritische vragen om me zo steeds verder te ontwikkelen en te blijven groeien. 

 

Leren over psychologie, filosofie, kunst, spiritualiteit, creëren en vormgeven noem ik snoepgoed. Het is essentieel voor mij om te spelen en het is een dagelijks gegeven in m’n leven, voor zolang als ik mij kan herinneren.

 

Wat ik ook doe, ik wil naar de kern en de essentie gaan. Ik ben niet bang voor emoties en zie ze als een onderdeel van het leven. Doordat ik diep durf te gaan, heb ik veel gedrag en valkuilen kunnen omdraaien en mijn kracht gevonden. Als je met mij samenwerkt, dan weet je dat er iets gaat veranderen.

 

Mini cv:

 

Psychodynamisch therapeut 

Chinese massage en filosofie

Kunstacademie St. Joost, documentaire fotografie

8b67bcf6-fa42-481a-b2b7-ae3483c9baaa.jpg

Visie

Eclectic Mindset ziet een wereld waar eigen-wijsheid het hoogste goed is.

Het is veel simpeler dan je denkt om de stap te zetten van aan de zijlijn van je leven staan, naar de regie hebben en actief vormgever zijn van je eigen leven.

De visie van Eclectic Mindset is dat een wereld mogelijk is waarin we zijn verenigd in onze verschillen. Als je je eigen waarheid leeft, vind je alle antwoorden om je eigen pad te bewandelen. Jij realiseert je wat goed is voor jou (en dat is heel persoonlijk, net zoals jouw keuzes, grenzen, behoeftes en verlangens). Hokjes bestaan hier niet. Geen oordelen over uiterlijk vertoon, maar een open blik en interesse in elkaars verhaal.

 

Daar komt conscious capital om de hoek kijken. Dat is een manier van denken of een houding waarmee je je systeem reset. Gedurende je leven word je als het ware geprogrammeerd door overtuigingen, meningen en ideeën van andere mensen. Dat is niet wie je bent. Hoogstwaarschijnlijk voel je je weleens kut. Maar we hoeven ons niet kut te voelen. Hoogstwaarschijnlijk word je getriggerd omdat iemand je afwijst, het beter doet of je je niet goed genoeg voelt (vul hier nog 103 andere redenen in).  Dat ontstaat in je onderbewustzijn, ook wel je emotionele bewustzijn. 

 

Hoe dat zit? Met conscious capital deprogrammeer je je emotionele lichaam. Dat is niet altijd leuk, wel nodig. Omdat je dan unapologetic jezelf kunt zijn. Want als je je eigen waarheid leeft, kom je erachter wie je werkelijk bent. Je gaat voorbij beperkingen, accepteert jezelf en de mensen om je heen, straalt als een vuur dat niet uit te maken is. Want ongeacht de omstandigheden, je ervaart innerlijke rust, vrede, vrijheid en vreugde. Bonus: je draagt bij aan de wereld, omdat je meer kunt geven aan je werk en de mensen om je heen. 

 

“Let us unite in our differences.”

Missie

Wij creëren de nieuwe wereld waarin we zijn verenigd in onze verschillen. Ja, we gaan voor een movement; een nieuwe wereld waar spiritualiteit niet langer geitenwollensokken is, maar wetenschappelijk bewezen en een funky broek en hoge hakken. Waar je je eigen waarheid kunt vinden en op zoek gaat naar wat daar voor nodig is. Waar je je conscious capital vergroot, je eigen pad bewandelt. 

 

Op de eclectic manier, met tegenstellingen en een no-bullshit approach op niveau. Eclectic Mindset biedt je de tools om te leven vanuit je eigen waarheid. Onze missie is om onze visie waarheid te maken.

De nieuwe rocksterren zijn niet meer de mensen ergens hoog in een toren, het zijn mensen die hun verhaal delen en in waarheid leven.

Live your truth, be the inspiration. 

 

Je boekt resultaten vanaf het moment dat je ermee begint!

Eclectic Mindset deelt opgedane kennis, ervaringen en handvatten om verschillende thema’s te doorleven in je leven. Investeer in jezelf met Conscious Capital Workshops, Conscious Capital trajecten en Conscious Capital VIP-coaching. 

 

WERKWIJZE

Psychodynamische therapie (eclectische therapie) combineert verschillende therapievormen en technieken, waarbij zowel het bewuste als het onbewuste in gang wordt gezet. Vormen die worden toegepast zijn onderandere:

Hypnotherapie

Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een lichte vorm van hypnose (lichte meditatieve ontspanning) om in contact te komen met het onbewuste. Tevens behoudt je de controle en blijf jij je volledig bewust van wat er gebeurt. Bij psychische problemen speelt zich meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau. Via het onbewuste kunnen vele lichte psychische- en psychosomatische problemen behandeld worden.

 

Regressietherapie

Alles wat we ooit hebben meegemaakt ligt ergens in ons onbewuste opgeslagen. Met behulp van regressietechnieken is het mogelijk om terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken. Bijvoorbeeld momenten waarop je een belangrijke keuze of beslissing hebt gemaakt of genomen. Juist die momenten hebben een enorme doorwerking in het heden. Vaak belemmeren ze ons in het maken van nieuwe keuzes.

Innerlijk kindwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat we geen contact meer hebben met bijvoorbeeld onze spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het “gewonde kinddeel”, te ontdekken en te verwerken.

 

Bio-Energetica

Psychische spanningen kunnen zich in ons lichaam door spierspanning vastzetten. Bijvoorbeeld bij langdurige stress zetten spanningen zich vast in nek, schouders en/of onderrug.
Bio-Energetica leert je voelend aanwezig te zijn in je lichaam. Door aandacht te geven aan wat het lichaam te zeggen heeft, kunnen we weer een diepgaande verbinding maken met onze innerlijke behoeften, conflicten, verwarring en gevoelens die niet openlijk worden geuit of zelfs onderkend en die daarom een uitweg zoeken via het lichaam.

 

Systemisch werken

Thema’s waar wij als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin wij zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Sommige patronen of ladingen worden van generatie op generatie doorgegeven.
Deze overgenomen patronen of ladingen kunnen psychische en/of lichamelijke problemen veroorzaken. Systemisch werken legt de verbinding met het groter geheel (de generatielijn) met als doel de cliënt inzicht te geven in de overgenomen patronen of ladingen om vervolgens zijn eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid te kunnen nemen.

 

The work (Byron Katie) / RET

Gedachtes en patronen onderzoeken, ervaren wat de gedachtes met je doen. Je kan een gedachten niet loslaten, je kan ze wel onderzoeken. Dan laten de gedachten jou los. 

NLP

NLP helpt om jezelf algemeen en in positieve zin te ontwikkelen. NLP gebruikt kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust verandering in herinneringen, emotie en gedrag te bewerkstelligen.
Volgens NLP worden je reacties niet zozeer bepaald door de wereld om je heen, als wel door het model of plattegrond welke je zelf van die wereld hebt gemaakt. Hierbij wordt gelet op hoe je jouw interpretatie van de werkelijkheid uitdrukt in taal en non-verbaal gedrag.

 

EMDR

EMDR haalt de emotionele lading van het trauma af en zorgt er voor dat je spanningsvrij terug kunt kijken naar de traumatische ervaring. Het is een vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (meestal het met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut). Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd.

 

Voice Dialogue/ Delenwerk

Bij Voice Dialogue wordt gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen. Als kind zijn wij puur, onbevangen en volledig authentiek. Beïnvloedt door opvoeding en ervaringen in ons verdere leven, ontwikkelen wij persoonlijkheidsdelen welke ons in bepaalde situaties en interacties met anderen, op een bepaalde manier doen handelen.
Vaak zijn wij ons niet eens bewust van deze verschillende delen. Met Voice Dialogue zul je je verplaatsen in je eigen persoonlijkheidsdelen, waardoor je bewust zult worden van je handelingen en denkwijzen. 

Transformationeel ademen

Door anders te gaan ademen, kan je vastgezette patronen loslaten uit je lichaam. Hierdoor ontstaat er weer ruimte en vrijheid in het lichaam en kan je weer vrij zijn, waar het je eerder verkrampte.

bottom of page