top of page

ECLECTIC MINDSET

ec·lec·tisch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

1 het beste uitkiezend

 

1) Term, toegepast op kunstwerken, in het bijzonder op negentiende- en twintigste-eeuwse bouwkunst, waarbij elementen van twee of meer historische stijlen gecombineerd worde...

2) 1) Het beste kiezend 2) Het beste uitkiezend 3) Selectief

3) verwijst meestal naar een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van 4) verschillende methoden

4) [Nederlands] verschillende stijlen door elkaar, gelaagd

 

 

Volgens Van Dale: "het streven om verschillende denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven te versmelten tot iets nieuws, het beste uitkiezend. "

 

Dit kan een Mindset zijn om je eigen leven vorm te geven. Kies wat het beste is uit verschillende stromingen en denkwijze wat voor jou persoonlijk waar is (met in achtneming, het respect voor andermans persoonlijke waarheid en vrijheid). Door je niet te conformeren aan een hokje en kijkwijze kan je de vrijheid ervaren om te ontdekken wat jouw persoonlijke waarheid is in een breed spectrum. Om op deze manier van kijken naar het leven je authentiek te leven in plaats van 

 

 

  1. mindset

     a habitual or characteristic mental attitude that determines how you will interpret and respond to situations 

    Synoniemen: mentalitymind-setoutlook

  2. mindset

     manier van denken en oordelen; houding tegenover bepaalde zaken 

     a habitual or characteristic mental attitude that determines how you will interpret and respond to situations 

    

Eclectic Mindset, staat dus voor een manier van denken waarbij je het beste haalt uit verschillende stromingen. Een denkstijl waarbij je openstaat voor alles wat je prikkeld, waar jij blij van word, de vrijheid van jezelf herkennen in verschillende vormen en stijlen.

Als eerste voel ik me een filosoof, daarnaast voel ik me een fotograaf en psycholoog.

Je mindset is de denkstijl, de mentaliteit, de overtuigingen die invloed hebben op je gedachten, gevoelens en gedragingen. Er zijn twee mindsets: statische mindset. Iemand met deze mindset gaat ervan uit dat je capaciteiten vast staan.

Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil over komen. Dat heeft negatieve gevolgen voor het leren, de prestaties, het aangaan van uitdagingen, de inspanning, het doorzettingsvermogen, het omgaan met kritiek en nog veel meer. op groei gerichte mindset. Iemand met deze mindset gaat ervan uit dat jouw basiskwaliteiten ontwikkelbaar zijn door inspanning. Mindsets maken een belangrijk deel van je persoonlijkheid uit, maar ze zijn te veranderen. Alleen al als je weet dat ze bestaan, kan dat ervoor zorgen dat je anders denkt en reageert.

 

 

 

Eclectische therapie:

 

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet op één stroming of op een specifieke theorie richt maar gebuik maakt van verschillende therapieën, behandelwijzen en concepten, en daaruit elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt en het probleem.

 

In de loop der tijd veranderden psychotherapeuten hun schoolgebonden werkwijzen en stapten binnen hun praktijk over op het naar eigen inzicht toepassen van methoden waarvan zij ondervonden dat die effectief waren bij bepaalde klachten en problemen. Zo ontstonden eclectische therapievormen.

 

Bij een eclectische werkwijze staan de persoonlijke kwaliteiten en inbreng van de therapeut voorop in plaats van de behandeltechniek. De therapeutische relatie kan hierdoor een verdieping krijgen. De professional zal op een creatieve en vaak ook intuïtieve manier zijn handelen aansluiten op de individuele situatie en de behoeften en kwaliteiten van de cliënt. In dit opzicht wijkt eclectische therapie af van veel andere therapieën waar de te volgen methodiek veelal op de voorgrond staat. Deze werkwijze vraagt van de therapeut dan ook om breed opgeleid te zijn en tegelijk in staat te zijn eigen werkwijzen te ontwikkelen en een behandeling te geven waarbinnen de verschillende technieken en methoden moeiteloos geïntegreerd worden. Dit impliceert veelzijdigheid en vrijheid in de beroepsbeoefening en leidt er toe dat er veel vormen van eclectische therapie bestaan.

 

 

 

bottom of page